Philippines


Visayan Pintado from Boxer Codex 1590


Mindanao


Visayan Pintado Warrior (Sugbu sa Karaang Panahon Blogger)


Battle of Mactan - Lapulapu defend Mactan and slays Magellan (Sugbu sa Karaang Panahon Blogger)

No comments:

Post a Comment